GGD onderzoeken op school

GGD onderzoeken op school

Donderdag 28 september 2017

Jaarlijks vinden er preventieve gezondheids onderzoeken vanuit het GGD plaats op de basisscholen in Amsterdam. Wij willen u bij deze informeren over de onderzoeken op de Huizingaschool. 5 jarigen onderzoeken (kinderen die in 2012 geboren zijn) vinden plaats op woensdag 11, vrijdag 13 en maandag 30 oktober op de Huizingaschool. Ouders zijn hier niet bij aanwezig, alleen het gehoor, zicht, lengte en gewicht wordt bekeken. Als er iets opvalt tijdens het onderzoek of het lukt niet om het onderzoek goed uit te voeren, dan wordt u opgeroepen om naar het GGD te komen voor een afspraak met schoolarts en of verpleegkundige. Op dinsdag 31 oktober worden ook de kinderen uit groep 4 gemeten en gewogen, dit is een onderdeel van de Jump-in aanpak in Amsterdam. Na het meten en wegen krijgt u als ouder een uitslagbrief van uw kind met alle gegevens en informatie daarin. 10 jarigen onderzoeken (kinderen die in 2007 geboren zijn) vinden plaats op 6,7,10 en 13 november. Ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen met een tijdstip waarop u samen met uw kind verwacht wordt op de Huizingaschool. U kunt uw kind dan even uit de klas halen voor het onderzoek. Alle ouders van kinderen die die in 2012 of 2007 geboren zijn hebben een vragenlijst ontvangen die u van tevoren invult en inlevert in een gesloten envelop bij de groepsleerkracht. Mocht u bezwaren hebben tegen het onderzoek of de vragenlijst dan kunt u contact opnemen met het GGD. Het telefoonnummer staat onderaan de vragenlijst vermeld.
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl