Kindercampus Impuls Huizinga

Kindercampus Impuls Huizinga

Woensdag 6 juni 2018

Aankondiging: Kindercampus Huibers – Huizinga –Impuls op de Huibers. Beste ouders, Impuls is al jaren een betrouwbare partner binnen onze school met wie we goed samenwerken. Op onze school voeren zij sinds lange tijd de voorschool uit, bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Sinds begin 2018 is er ook de mogelijkheid voor hele dagopvang in de peutergroep!   Vanaf augustus 2018 gaat Impuls opvang realiseren na schooltijd (BSO) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor ouders, kinderen en de school is het prettig om met één organisatie te maken te hebben die haar activiteiten afstemt op de school en geregeld overleg en contact met de school onderhoudt. De BSO komt in een lokaal van de Huibersschool, vrijwel direct naast onze school. Mocht u momenteel al BSO opvang hebben en gebruik willen maken van onze gezamenlijke BSO, dan is dat uiteraard mogelijk. Impuls kan u ondersteunen bij de overstap en een contract aanbieden.   Op 3 juli is er op de Huibersschool voor onze scholen gezamenlijk een kennismakingsbijeenkomst. U kunt met uw kind(eren) binnenlopen tussen 14.00 uur en 18.30 uur. Die middag zijn medewerkers van Impuls aanwezig om te vertellen over de BSO en zullen er voor de kinderen van belangstellende ouders workshops kinder-yoga en sport-en-spel gegeven worden. Ter plekke kan voor u berekend worden wat de ouderbijdrage voor een BSO dag in uw geval zou zijn.   Wilt u niet wachten en nu al weten wat BSO u zou kosten, dan kunt u contact opnemen met afdeling Planning van Impuls, telefoon: 020-5158800.   Tot ziens op 3 juli!   Vriendelijke groet,   Susan Herrings, interim-directeur en Marion Kronenburg, wijkmanager Impul
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl