weeknieuws 20-24 mei

weeknieuws 20-24 mei

Zondag 19 mei 2024

Beste ouders en kinderen, 

De eerste week zit er weer op. Er is in de groepen hard gewerkt en er zijn ook toetsen gemaakt waarin we mooie resultaten hebben gezien.  

Extra vergadering MR 

Maandag is er een gesprek geweest met de MR. MR-ouders hebben de zorgen neergelegd bij directie en bestuurder Jeroen Spanbroek. Met het versturen van deze weeknieuws hebben we nog geen datum voor de ouderbijeenkomst. Wij communiceren deze dinsdag of woensdag. 

Vakantiedagen volgend jaar (2024-2025) 

Herfstvakantie                  28-10-2024         01-11-2024 

Kerstvakantie                    23-12-2024         03-01-2025 

Voorjaarsvakantie              17-02-2025         21-02-2025 

Suikerfeest                        31-03-2025  

2e paasdag                       21-04-2025       

Meivakantie                      21-04-2025         05-05-2025 

Bervrijdingsdag                 05-05-2025

Hemelvaart                       29-05-2025

Pinsteren                          9-06-2025 

Offerfeest 6- 6- 2025 kinderen mogen verlof vragen voor het offerfeest, school gaat niet dicht 

Zomervakantie                 14-07-2025         22-08-2025

Verlof  

Er komen verlofformulieren binnen voor de zomervakantie. De school kan hier alleen toestemming voor geven wanneer hier een geldige en/of gewichtige reden voor is. Het verlof wordt vaak aangevraagd voor een trouwerij of werk. Bij een trouwerij wil de school graag een bewijs ontvangen en is ook een beperkt aantal dagen toegestaan. Bij omstandigheden voor het werk ontvangt de school graag een verklaring van het werk. Een verlofaanvraag moet 6 weken vooraf aan het verlof worden aangevraagd anders wordt deze afgewezen. We keuren het verlof ook niet goed wanneer twee jaar op een rij voor de zomervakantie verlof wordt gevraagd.  

Verlofformulieren liggen bij de receptie of op de website (aanvraagformulier-bijzonder-verlof.docx (live.com). Voor meer informatie, zie schoolgids thema verlof. De leerplichtambtenaar ziet er strenger op toe dat scholen en ouders zich aan de regels houden. Bij ongeoorloofd verlof werd er afgelopen jaar huisbezoek gedaan door de leerplichtambtenaar.  

Schoolfruit en ontbijt 

Er is deze week schoolfruit en ontbijt.    

De week

Maandag zijn de kinderen VRIj - 2e pinksterdag 

Planning 

29 april t/m 10 mei – meivakantie kinderen vrij 

Maandag 13 mei de herstart van de oudervragenlijst  

Maandag 20 mei 2e Pinksterdag 

Vrijdag 24 mei – bus Tandarts 

Woensdag 29 mei – Studiedag kinderen vrij 

Vrijdag 31 mei - kleuters om 12.15u uit

Woensdag 12 juni – schoolreis 

Maandag 17 juni – studiedag kinderen vrij 

Vrijdag 21 juni – rapporten mee 

24 en 26 juni – rapportgesprekken 

Vrijdag 5 juni – kinderen om 12.15u UIT 

Donderdag 11 juli – eindstuk groep 8 

Vrijdag 12 juli – uitzwaaien groep 8 

Donderdag 18 en vrijdag 19 juli studiedagen 

22 juli – 30 aug – ZOMERVAKANTIE 

Maandag 2 september – 1e schooldag 

 

Warme groet,  

 

Huizingateam  


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl