Missie Visie

Missie Visie

De Huizingaschool is een plek waar aandacht is voor iedereen. Het is een levendige en sportieve openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West.

We leiden kinderen op tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers, die samenwerken om de wereld een stukje mooier te maken. Respect voor jezelf, de ander en de omgeving is daarbij de grondhouding.

We willen kinderen zoveel mogelijk laten leren en ervaren, om ze optimale kansen te bieden in de samenleving. Ons doel is bij te dragen aan de algehele ontplooiing van kinderen als mens. Daarom hebben we naast de cognitieve ontwikkeling, ook oog voor de lichamelijke, sociaal-emotionele en creatieve talenten van onze leerlingen.

We willen kinderen het beste onderwijs geven dat wij kunnen bieden. Binnen ons onderwijs werken we vanuit hoge verwachtingen en geven de leerkrachten doelmatige en uitdagende instructie. Onze klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht, met een duidelijke doorlopende leerlijn van Voorschool tot groep 8. Wij verzorgen betekenisvol onderwijs waarbij het dagelijks leven centraal staat. Daarom gaan we ook veel op pad buiten de school. Het stimuleren van taal loopt daarbij  als rode draad door het programma. Tevens zijn we op school veel in beweging, omdat dit het leren stimuleert.

Als school beseffen we dat we het niet alleen kunnen. Daarom werken we nauw samen met ouders en de buurt. De vraag bij deze samenwerking is telkens: hoe zorgen we met zijn allen voor een goede toekomst van onze kinderen? 

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl