Ziek, verzuim, verlof

Ziek

Als uw kind ziek is of niet naar school kan komen meldt dit dan via de schoolpraatapp onder het kopje absentie. Mocht het nodig zijn dan kunt u ook bellen voor 8.30u naar school op telefoonnummer 020-6152523. Wij maken ons anders zorgen waar uw kind kan zijn en u voorkomt dat wij uw kind als ongeoorloofd afwezig noteren. Mochten we niet bereikbaar zijn stuur dan voor 8.30u een mail naar info@huizingaschool.nl.

Als uw kind drie dagdelen niet aanwezig is geweest en u heeft dit niet bij ons gemeld, is uw kind ongeoorloofd afwezig. Wij melden dit bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere dag naar school komen. Dat is een recht en een plicht tegelijk, ieder kind heeft namelijk recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar controleert deze plicht. Als uw kind vaak te laat komt of drie dagen afwezig is geweest zonder dat de school de reden weet melden we dit bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. We gaan ervan uit dat uw kind iedere dag op tijd op school komt. Te laat komen zonder geldige reden wordt ook als ongeoorloofd verzuim gezien. Daarnaast is op tijd komen voor ieder kind de beste start van de dag. Uw kind kan rustig beginnen en is erbij wanneer besproken wordt wat er die dag gaat gebeuren op school.

Verlof

Als u buiten de bestaande vakanties langer dan 10 dagen vrij wilt moet er toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar. Als het om minder dan 10 dagen gaat mag de directie dit beslissen. Het verlof wordt in beide gevallen alleen gegeven wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (niet om eerder op vakantie te kunnen gaan of later terug te keren). Het verlof moet minimaal 6 weken van tevoren aangevraagd worden, hiervoor kunt u een aanvraagformulier voor verlof krijgen op school. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.

 

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl